Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Wynik przetargu 1.4

 

 

 

Kamień 31.10.2017r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.10.2017 dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego, w ramach realizacji projektu pn. „Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy KOBEX” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" w I Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,

 Al. Wincentego Witosa 16,

20-315 Lublin

KRS: 0000299037

NIP: 7123105438

REGON: 060332847                                                   

UZASADNIENIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego ,

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty złożone przez:

 

1. Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin

KRS: 0000299037, NIP: 7123105438, REGON:060332847                                                   

 

2. INNpuls Sp. z o.o

ul. Hetmańska 40A,35-045 Rzeszów

KRS: 0000301870, NIP: 8133540225, REGON: 180306937

 

3.  VISOVIA PROJECT SP. Z O.O.

ul. Siewna 18, 31 - 231 Kraków

KRS: 0000411797, NIP: 6793080332, REGON: 122517830

 

Zgodnie z warunkami ogłoszonymi w zapytaniu ofertowym dokonano oceny ofert według wyznaczonych kryteriów.

 

1. Oferta VISOVIA PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-231 Kraków, ul. Siewna 18 została odrzucona z powodu braku wymaganych dokumentów, w szczególności opisu metodologii audytu wzorniczego, proponowanej przez wykonawcę.

2. Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację:

 lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium ceny (liczba punktów)

Kryterium czasu realizacji

Łączna liczba punktów

1.

SYNERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-315 Lublin, Al. Wincentego Witosa 16

85,00

15,00

100,00

2.

INNPULS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 40

67,28

15,00

82,28

 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Ogłoszeniu.