PRZETARG-5 | KOBEXSTAL
menu

PRZETARG NA USŁUGĘ ZAPROJEKTOWANIA NOWOCZESNEJ LINII WZORNICZEJ PANELI ELEWACYJNYCH


fundusze

RP i PARP

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

Kamień, 9.11.2020 r.

unia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego zakupu usługi zaprojektowania nowoczesnej linii wzorniczej paneli elewacyjnych pn. „KOBEX DESIGN PANEL” w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacji przez Firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową KOBEX Stanisław Rembisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

SYNERGIA SP. Z O. O.

Al. Kraśnicka 31/303, 20-718 Lublin

NIP: 7123105438