Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetargi

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
Typ projektu: Prace B+R
Kamień, 15.09.2018 r.

 

 

1. Przetarg "Specjalista ds. badań nr 4"

 

2. Przetarg "Specjalista ds. badań nr 5"