Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na prasę krwędziową

                                                                                                                   

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

        Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

                                                                                  Kamień, 18.01.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na dostawę hydraulicznej prasy krawędziowej

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przeprowadzenie postępowania wpłynęły oferty następujących firm:

 

  1. POLTEKNIK Ltd. Sp. z o. o.

Miszewko 35, 80-297 Banino

NIP: 585-02-07-121

  1. PAX PHU Paweł Wachholc,

ul. Słoneczny Sad 4J, 72-002 Dołuje k.Szczecina

  1. EUROMETAL Sp. Z o. o.

Miszewko 41, 80-297 Miszewko

 

Wybrano ofertę firmy PAX PHU Paweł Wachholc,

 

 

Uzasadnienie:

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.

Został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „PAX PHU Paweł Wachholc”

Wskazana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.