Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na laser do profili

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 22.01.2020

                                              

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego dostawy automatycznego urządzenia do obróbki rur i profili otwartych i zamkniętych przy użyciu promienia laserowego, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01

 

W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

ADIGE S.P.A, VIA PER BARCO, 11

38056 LEVICO TERME, WŁOCHY