Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na lakiernię proszkową

                                                                         

 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

O-ś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

                                                                                  Kamień, 18.01.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na dostawę lakierni proszkowej

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przeprowadzenie postępowania wpłynęły oferty następujących firm:

 

1. Romer Sp. Cywilna

Ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko Kamienna

NIP: 663-186-88-11

 

2. Serwis-Tech Musielak, Koprucki Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 2A, 62-300 Września

NIP: 789-175-30-11

 

Wybrano ofertę firmy Romer Sp. Cywilna

 

Uzasadnienie:

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.

Został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „Romer Sp. Cywilna”

Wskazana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.