Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg kabina lakiernicza

                                                                       

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 11.02.2019

                                              

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego dostawy i montażu kabiny lakierniczej z oprzyrządowaniem (kuchnia lakiernicza, myjnia do pistoletów lakierniczych, destylarka, system aplikacji: urządzenia mieszające, pompa płucząca, pistolety ręczne, zbiornik na utwardzacz) w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01

 

W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

Klasabiznes.com Jadwiga Zięba ul. Sandomierska 161, 25-329 Kielce, NIP: 9590103756

 

Poniżej lista oferentów i punktacja:

lp. Nazwa Wartsość netto (PLN) [1 EUR= 4,2802 PLN] Okres gwarancji (lat) Termin wykonania (tyg) Liczba punktów (uwzględniono zaokrąglenia liczb)
1 Klasabiznes.com Jadwiga Zięba ul. Sandomierska 161, 25-329 Kielce, NIP: 9590103756 673 000,00 zł 5 12 98,10
2 Italtecnica Sp. Z o.o. ul. Jagodnica 46, 94-316 Łódź, NIP: 7272792450 733 960,14 zł 2 12,86 (90 dni) 81,75
3 Saima Servive Poland Sp. z o.o. Kozakowice Górne, ul. Cinciały 28, 43-440 Goleszów, NIP: 5482670373 675 000,00 zł 5 12 97,87
4 Firma Inżynierska Sławomir Klimas, ul. Rymarkiewicz 6d, 98-300 Wieluń, NIP: 8321031600 686 000,00 zł 2 12 87,62
5 "Bestpol" Andrzej Grolik, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6351000715 999 090,00 zł 3 15 63,61
6 Blowtherm Polska Sp. z o.o. ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śl. NIP: 6443235314 1 034 655,00 zł 2 14 59,80
7 Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o. ul. Sulmierzycka 17, 51-127 Wrocław, NIP: 8951826011 657 000,00 zł 5 14 98,00

 

 

LINK DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO