Jak uzyskać pozwolenie na budowę ? Poradnik | KOBEXSTAL
menu

PORADNIK INWESTORA


Pozwolenie na budowę.


Rozpoczęcie każdej budowy powinno być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę ze starostwa powiatowego. W celu jego uzyskania należy podjąć kilka odpowiednich kroków, oraz przygotować pełną dokumentację dołączaną do wniosku.

Poniżej przedstawiamy kilka kroków jakie każdy inwestor musi przebyć oraz listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku.

A.
Jedną z pierwszych czynności powinno być uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w Urzędzie Gminy lub Miasta ( do tego niezbędne są zapewnienia lub warunki techniczne na dostawę mediów: prądu, wody, gazu czy odbiór ścieków od gestorów oraz mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna wybrana w starostwie powiatowym) lub wybranie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

B.
Następnym etapem jest zlecenie geodecie posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa powinna zawierać istniejące już na danym terenie obiekty ( kubaturowe i liniowe).

C.
Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego składającego się z:

- projektu architektoniczno-budowlanego

- projektu zagospodarowania terenu

- projektu technicznego
Dla znacznego skrócenia czasu na uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym, finalnie budowę HALI; firma Kobex sp. z o.o.
posiada profesjonalne biuro projektowe
, które przygotuje dla inwestora gotowy projekt architektoniczno-budowlany do adaptacji,
z którym to inwestor uda się do architekta, a ten z kolei adaptuje nasz projekt oraz wykona projekt zagospodarowania terenu.

IMG_2434.jpg

DSC_4390.jpg

D.
Do rozpoczęcia robót budowlanych wymagany jest również projekt techniczny wszystkich potrzebnych branż,

Firma Kobex Sp. z o.o. wykona projekt techniczny w zakresie konstrukcji.

Pozostałe części projektu technicznego zapewnią pozostali branżyści jak: elektryk czy instalator sanitarny.

Całą tę procedurę koordynuje architekt.

E.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

  • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, będącego aktualnym na dzień opracowania projektu,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Budowę na jaką uzyskano pozwolenie na budowę należy rozpocząć w okresie nie dłuższym niż 3 lata od jego wystawienia.
Mamy nadzieję że powyższe informacje okażą się przydatne. W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań dotyczących budowy hali, zapraszamy do skontaktowania się z naszym działem handlowym (https://www.kobexstal.pl/pl/kontakt/).

Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie.