Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Archiwum

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

 

Przetarg na dostawę wózków widłowych

*PRZETARG- Kabina lakiernicza*

Przetarg na dostawę automatycznego urządzenia do obróbki rur i profili otwartych i zamkniętych przy użyciu promienia laserowego