Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Archiwum

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

 

Przetarg na dostawę wózków widłowych

*PRZETARG- Kabina lakiernicza*

 

 

 

 

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R

1. Przetarg na prace badawcze

2. Przetarg "Specjalista ds. badań nr 4"

3. Przetarg "Specjalista ds. badań nr 5"

 

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP