Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Dotacje UE

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R

 

 

1. Przetarg na prace badawcze

 

 

 

 

Archiwum:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 
 

 

1. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4 PO PW/2017

2. Wyniki przetargu do zapytania nr 1/1.4 PO PW/2017

 

 

 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY: