Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Archiwum

 

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R

1. Przetarg na prace badawcze

2. Przetarg "Specjalista ds. badań nr 4"

3. Przetarg "Specjalista ds. badań nr 5"

 

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP